SEO

Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

Tương đương con dấu của Tổ chức khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý.

Xem thêm
SEO

Chữ ký số cho hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đánh dấu mốc lớn trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Xem thêm
SEO

Chữ ký số cho CBNV thuộc Tổ chức

Khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay của CBNV trong Tổ chức.

Xem thêm
SEO

Chữ ký số cho cá nhân độc lập

Có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay của người đó trong giao dịch điện tử.

Xem thêm
SEO

Chữ ký số cho thiết bị di động (Mobile CA)

Nền tảng kỹ thuật để thực hiện các giao dịch điện tử có độ bảo mật cao như: e-Banking, e-Government, e- Commerce, e-Health, …..

Xem thêm

Thông tin hữu ích khác